Tham dự Hội thảo “Làm việc hiệu quả với người lao động khuyết tật – kỹ năng và cách thức tiếp cận”

Đăng bởi: Admin | 14/10/2011 |

Ngày 14/10/2011 VBPO đã cùng với một số doanh nghiệp và tổ chức tại Đà nẵng đã tham dự chương trình hội thảo “Làm việc hiệu quả với người lao động khuyết tật – kỹ năng và cách tiếp cận do Hội đồng người sử dụng lao động Dải Băng Xanh (BREC) tổ chức.

Chương trình hội thảo lần này là 1 trong những chương trình với mục đích thúc đẩy cơ hội việc làm cho người khuyết tật và hỗ trợ cho họ hòa nhập với xã hội. Đây cũng là 1 diễn đàn cho các doanh nghiệp, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm về lợi ích của việc tuyển dụng lao động khuyết tật và cũng để hỗ trợ đào tạo các đơn vị các kiến thức và kỹ năng làm việc hiệu quả với người khuyết tật.

Tham dự chương trình hội thảo, VBPO đã chia sẻ những kinh nghiệm tuyển dụng lao động khuyết tật tại doanh nghiệp, cùng các doanh nghiệp và tổ chức khác đóng góp ý kiến vào kế hoạch, dịch vụ và hỗ trợ của BREC. Không những vậy, qua chương trình hội thảo dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên Trần Lan Anh, những nhân viên VBPO đã nắm rõ được những kỹ năng cơ bản của cách quản lí và làm việc hiệu quả với người khuyết tật.

Xem thêm