Thời sự ICT-VTC2 giới thiệu về VBPO

Đăng bởi: Admin | 15/06/2011 |

Công ty Cổ phần VBPO được thành lập với mong muốn dùng Công nghệ thông tin để tạo công ăn việc làm cho người kém thế (đặc biệt là người khuyết tật) tại Việt Nam. Chỉ trong một năm đầu thành lập, VBPO đã tổ chức thành công khóa học nghiệp vụ BPO cho người khuyết tật đến từ các tổ chức VNAH, Save Children. Hiện nay VBPO có khoảng 30~40% lao động là người khuyết tật.

Ngày 15/6, Thời sự ICT đã có một đoạn phóng sự ngắn giới thiệu về mô hình đào tạo và cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại VBPO .

Xem đoạn phim tư liệu tại đây.