Là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực BPO tại Việt Nam, chúng tôi luôn đem đến cho các doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, yêu cầu của khách hàng sẽ được xử lý một cách nhanh chóng với những thao tác và giải pháp tối ưu.

Outsourcing311

Chính sách chất lượng

VBPO hướng đến mục tiêu trở thành một nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ BPO với chất lượng quốc tế.

  • Cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mang chất lượng quốc tế, đáp ứng và vươn cao hơn mức kỳ vọng của khách hàng.

  • VBPO tin tưởng rằng với việc áp dụng hệ thống quản lí chất lượng tiên tiến vào hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ của mình.

Dựa trên chính sách quản lí chất lượng chung của công ty, chúng tôi thiết lập và duy trì các chính sách chất lượng cụ thể trên từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời kiểm soát bao quát toàn bộ các quy trình quản lí và vận hành của doanh nghiệp. Tại VBPO, các chính sách này đang từng ngày được thực hiện và cải tiến bởi toàn thể nhân viên VBPO.

Chính sách bảo mật

Tại VBPO, chúng tôi không chỉ cung cấp cho khách hàng những dịch vụ với chất lượng tốt nhất mà còn với mức độ bảo mật cao nhất. Chúng tôi luôn xem Bảo Mật Thông Tin là một trong những chìa khoá thành công trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp.

VBPO cam kết tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất cho các thông tin khách hàng đã tin tưởng giao cho chúng tôi. Tại VBPO, chúng tôi phát triển chính sách bảo mật chặt chẽ và hệ thống các biện pháp kiểm soát để duy trì việc bảo mật thông tin, đáp ứng nhu cầu và sự tin cậy của khách hàng.

 • Phát triển chính sách bảo mật thông tin chặt chẽ, nhất quán và đồng bộ trong toàn bộ tổ chức, hoạt động và các nghiệp vụ được cung cấp bởi VBPO.

 • Duy trì hệ thống kiểm soát rủi ro và an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001.

 • Quán triệt chính sách bảo mật thông tin trong toàn công ty, định kì tổ chức các khoá huấn luyện và đào tạo về nhận thức bảo mật thông tin cho toàn thể nhân viên VBPO.

 • Thực hiện đánh giá, kiểm soát nội bộ, các hoạt động cải tiến chính sách bảo mật và các biện pháp kiểm soát rủi ro, không ngừng duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo mật thông tin.

Danh mục dịch vụ
 • Dịch vụ xử lý dữ liệu
 • Dịch vụ xử lý hình ảnh
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ kế toán lương
 • Các dịch vụ khác